gestionarea informațiilor cu caracter personal

Politică de confidențialitate GDPRAceasta este politica noastră pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația română în vigoare și în conformitate cu directivele EU GDPR.

1. GENERALITĂȚI

ORTODENT ESTETIC SRL (brand: OrtoEstetic) cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (clienți, prospecți, parteneri, colaboratori, furnizori, utilizatori ai website-ului www.ortoestetic.ro, sau alte website-uri deținute de către ORTODENT ESTETIC SRL, utilizatori ai aplicațiilor software, ai portalurilor web, ai aplicațiilor mobile deținute de către compania ORTODENT ESTETIC SRL în cadrul prezentei Politici de confidențialitate și securitate a prelucrării datelor cu caracter personal (denumită în continuare Politică), aplicabilă pentru scopurile listate mai jos.

Aceasta Politică are scopul de a vă oferi informații despre modul în care ORTODENT ESTETIC SRL colectează și procesează datele dumneavoastră personale inclusiv prin utilizarea site-urilor web, a aplicațiilor software / portaluri web sau a aplicațiilor mobile (ne referim la orice tip de date pe care le puteți furniza prin intermediul acestora atunci când vă înscrieți la newsletter, căutați un tratament sau un produs, cumpărați un produs sau utilizați orice serviciu al ORTODENT ESTETIC SRL).

Website-urile, aplicațiile software / portaluri web, aplicațiile mobile deținute de ORTODENT ESTETIC SRL nu sunt destinate copiilor și nu colectăm cu bună știință date referitoare la copii. Este important să citiți această Politică împreună cu orice altă notificare de confidențialitate sau o notificare de procesare corectă pe care o putem furniza în anumite ocazii când colectăm sau preluăm date personale despre dumneavoastră, astfel încât să știți cum și de ce folosim datele dumneavoastră.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-urilor, a aplicațiilor software sau a aplicațiilor mobile dețiunute de către ORTODENT ESTETIC SRL, inclusiv dispozitive de tip smartphone, tablete, sau orice alt tip de dispozitiv care înglobează un browser de internet și prin intermediul căruia dumneavoastră puteți accesa website-urile, aplicațiile și portalurile noastre web. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora – expuse în acest document – (din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal, dar și în documentul Politică de Cookies din punct de vedere al informațiilor confidențiale și / sau drepturi de autor), vă rugăm să nu utilizați site-ul www.ortoestetic.ro, să nu utilizați aplicațiile software / portaluri web, să nu utilizați aplicațiile mobile și astfel să nu furnizați datele dumneavoastră către ORTODENT ESTETIC SRL.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, ORTODENT ESTETIC SRL administrează în condiții de siguranță, cu bună-credință și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care le furnizați despre dumneavoastră în contextul vizitării site-ului și / sau achiziționării serviciilor ORTODENT ESTETIC SRL.

Prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre, sunteți implicit de acord cu prezenta Politică de confidențialitate și cu colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către ORTODENT ESTETIC SRL.

2. SCOPURILE PENTRU CARE COLECTĂM ȘI PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

ORTODENT ESTETIC SRL colectează și prelucrează date personale pentru următoarele scopuri:
2.1. Administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate prin intermediul website-urilor, a aplicațiilor software / portaluri web și a aplicațiilor mobile deținute de ORTODENT ESTETIC SRL;
2.2. Activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii pe website-urile, aplicațiile software și aplicațiile mobile deținute de către ORTODENT ESTETIC SRL, administrarea conturilor clienților, partenerilor, cercetare / studii de piață, statistică;
2.3. Reclama, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor ORTODENT ESTETIC SRL, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului;
2.4. Activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor prin intermediul website-urilor, a aplicațiilor software, a aplicațiilor mobile deținute de către ORTODENT ESTETIC SRL);
2.5. Recrutarea de resurse umane pentru compania ORTODENT ESTETIC SRL;
2.6. Analiza datelor care cuprind preferințele clienților și prospecților cu privire la produsele și serviciile oferite de către ORTODENT ESTETIC SRL prin intermediul website-ului, a aplicațiilor software sau a aplicațiilor mobile deținute și cu privire la produse și servicii pe care compania ORTODENT ESTETIC SRL le analizează cu intenția de a decide dacă se impune adăugarea acestora în portofoliul companiei;
2.7. În scopul educării și culturalizării;
2.8. În scopul activităților de protecție și asistență socială;
2.9. Statistici și activități de cercetare științifică cu privire la produsele și serviciile ORTODENT ESTETIC SRL, precum și cu privire la produsele și serviciile oferite de concurență;
2.10. În scopul efectuării serviciilor de turism și în special de rezervare obiective turistice și hoteliere;
2.11. În scopul efectuării servicii de comunicații electronice;
2.12. În scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai sus și în scopul arhivării.

3. MARKETING

Putem folosi datele dumneavoastră de identitate, datele de contact, date tehnice privitoare la utilizarea site-ului de către dumneavoastră și profilul dumneavoastră pentru a forma o imagine asupra a ceea ce credem ca ați dori sau ca aveți nevoie sau ce va poate interesa. Acesta este modul în care decidem ce produse, servicii și oferte pot fi relevante pentru dumneavoastră (numim aceasta marketing). Veți primi comunicări de marketing de la noi dacă ați solicitat informații de la noi sau ați achiziționat bunuri sau servicii de la noi sau dacă ne-ați furnizat datele dumneavoastră atunci când ați intrat într-un concurs sau v-ați înregistrat pentru o promoție și, în fiecare caz, nu ați renunțat primirea acestor informații de marketing.

4. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM ȘI PROCESĂM

Datele personale sau informațiile personale înseamnă orice date sau informații despre o persoană pe baza cărora poate fi identificată persoana respectivă. Conceptul de date personale nu include datele din cuprinsul cărora identitatea a fost eliminată (date anonime).

Pentru realizarea scopurilor de mai sus, ORTODENT ESTETIC SRL prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:
4.1. pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate, inclusiv serviciile furnizate prin intermediul website-urilor, a aplicațiilor software și a aplicațiilor mobile deținute de către ORTODENT ESTETIC SRL: nume, prenume, sex, caracteristici fizice antropometrice, numere de telefon, fax, adresa (domiciliul /reședință), adresa de e-mail, data și locul nașterii, profesie, loc muncă, formarea profesională, date cu privire la obișnuințe și preferințe, comportament consumator, imagine (fotografii), voce, date de geo-localizare (GPS), date de trafic, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului (localizarea acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware utilizat), informații în legătură cu intervalul orar, legate de data și ora precum și datele la care au fost utilizate website-urile, aplicațiile software și aplicațiile mobile deținute de către ORTODENT ESTETIC SRL;
4.2. pentru activități comerciale de vânzări de servicii cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul www.ortoestetic.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică: nume, prenume, adresă (domiciliul / reședință), e-mail, data și locul nașterii, adrese de livrare.
4.3. pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor ORTODENT ESTETIC SRL, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului: nume și prenume, data și locul nașterii, telefon / fax, e-mail, adresa (domiciliul / reședință);
4.4. pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de ORTODENT ESTETIC SRL, îmbunătățirea calității serviciilor: nume și prenume, data și locul nașterii, telefon / fax, e-mail, adresa (domiciliul / reședința), alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți;
4.5. în scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai sus și în scopul arhivării: stocarea de date cu caracter personal pentru scopurile descrise mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare în acord cu dispozițiile legale.

ORTODENT ESTETIC SRL nu prelucrează în mod normal, date care conțin codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate. Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanta cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea.

Nu colectăm nicio categorie specială de date personale despre dumneavoastră (aceasta include detalii despre rasa sau etnia dumneavoastră, credințele religioase sau filozofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opiniile politice, calitatea de membru al sindicatelor sau datele biometrice și genetice). De asemenea, nu colectăm nicio informație despre condamnări penale și infracțiuni.

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca ORTODENT ESTETIC SRL să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dumneavoastră de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea ORTODENT ESTETIC SRL de a va furniza respectivele servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dumneavoastră sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.

5. MODURI ÎN CARE COLECTĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Utilizăm diferite metode pentru a colecta date ale și despre dumneavoastră, inclusiv prin:
Interacțiuni directe. Ne puteți da datele dumneavoastră de identitate, de contact și de date financiare prin completarea formularelor disponibile pe site-urile, în aplicațiile software sau în aplicațiile mobile deținute de către ORTODENT ESTETIC SRL, sau prin corespondență cu noi prin poștă, telefon, email sau altfel. Acestea includ date cu caracter personal pe care le furnizați atunci când:
5.1. comandați produsele sau serviciile noastre;
5.2. creați un cont pe site-ul nostru sau pe oricare dintre aplicațiile noastre mobile;
5.3. vă abonați la serviciile sau publicațiile noastre;
5.4. solicitați informațiile de marketing care va vor fi trimise;
5.5. intrați într-un concurs sau sondaj;
5.6. completați un formular de feedback sau ne transmiteți feedback-ul dumneavoastră în vreun alt mod;
5.7. efectuați în mod benevol și conștient setări cu privire la preferințele și comportamentele dumneavoastră.

Tehnologii sau interacțiuni automatizate. Pe măsură ce interacționați cu website-urile, aplicațiile software sau mobile, este posibil să colectăm automat date tehnice despre echipamentul dumneavoastră, acțiunile și modelele de navigare. Colectăm aceste date personale utilizând module cookie și alte tehnologii similare. Putem, de asemenea, să primim date tehnice despre dumneavoastră dacă vizitați alte site-uri web care folosesc cookie-urile noastre. Vă rugam să consultați politica noastră de cookie-uri pentru mai multe detalii.

6. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR

ORTODENT ESTETIC SRL va păstra datele dumneavoastră personale atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare.

Pentru a determina perioada de păstrare adecvata pentru datele cu caracter personal, avem în vedere valoarea, natura ți sensibilitatea datelor personale, riscul potențial de vătămare cauzat de utilizarea neautorizată sau divulgarea datelor dumneavoastră personale, scopurile pentru care procesăm datele dumneavoastră personale și putem realiza aceste scopuri prin alte mijloace și cerințele legale aplicabile.

În anumite circumstanțe, putem anonimiza datele dumneavoastră personale (astfel încât să nu mai poată fi asociate cu dumneavoastră) în scopuri de cercetare sau statistice, caz în care putem folosi aceste informații pe o perioadă nelimitată, fără a va anunța în prealabil.

7. CUI DEZVĂLUIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

În vederea realizării unuia sau mai multora dintre scopurile menționate mai sus, ORTODENT ESTETIC SRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:
7.1. către dumneavoastră personal ca persoana vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces (persoana vizată);
7.2. către reprezentanții legali ai persoanei vizate;
7.3. către împuternicitul legal al operatorului;
7.4. partenerilor contractuali ai ORTODENT ESTETIC SRL – cum este cazul companiilor cu care ORTODENT ESTETIC SRL se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare);
7.5. furnizori de servicii și bunuri (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă ORTODENT ESTETIC SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asigurători, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțe judecătorești și alte organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu ORTODENT ESTETIC SRL; precum și
7.6. societăți bancare și agenții de colectare a debitelor și / sau recuperare a creanțelor.

Datele colectate și procesate de ORTODENT ESTETIC SRL nu se vând / transferă în orice alt mod către terți (alții decât cei menționați mai sus) și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor ORTODENT ESTETIC SRL.

8. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Prin citirea prezentei Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:
8.1. dreptul de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, conform legii;
8.2. dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
8.3. dreptul de intervenție asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal;
8.4. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
8.5. dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea sau actualizarea în condițiile legii. În cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără necesitatea unei justificări;
8.6. dreptul de a cere ștergerea datelor;
8.7. dreptul de a cere transferul (portarea) datelor dumneavoastră;
8.8. dreptul a va retrage consimțământul (în cazul în care colectarea și procesarea se face pe baza consimțământului);
8.9. dreptul de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materia protecției datelor cu caracter personal.

Vă puteți exercita aceste drepturi și puteți să vă opuneți oricând și fără justificare prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în orice scop, prin transmiterea către ORTODENT ESTETIC SRL, a unei solicitări scrise, datată și semnată în acest sens, prin trimiterea unui e-mail cu subiectul “NU SUNT DE ACORD cu prelucrarea datelor personale de către ORTODENT ESTETIC SRL”, sau prin intermediul linkuri-lor și metodelor de dezafiliere / dezabonare disponibile pe website-uri, în aplicațiile software și mobile deținute de către ORTODENT ESTETIC SRL. În acest caz, solicitarea dumneavoastră va fi înaintată către responsabilul ORTODENT ESTETIC SRL (i.e. persoana responsabilă cu protecția datelor). În urma transmiterii solicitării dumneavoastră, este probabil sa primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost înregistrată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

Încercăm să răspundem tuturor solicitărilor în decursul unei luni calendaristice. Ocazional, acest proces poate avea o durată mai lungă.
Dacă solicitarea dumneavoastră este deosebit de complexă sau dacă ați făcut mai multe solicitări. În acest caz, va vom anunța și vă vom tine la curent. Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de confidențialitate și securitate a prelucrării datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătură cu orice actualizări ale acesteia.

9. SITE-URI TERȚE

Acest site poate include link-uri către site-uri, plug-in-uri și aplicații aparținând unor terțe părți. Dacă faceți clic pe acele linkuri sau dacă activați aceste conexiuni, este posibil ca terțe părți să colecteze sau să proceseze date despre dumneavoastră. Noi nu controlăm aceste site-uri terțe și nu suntem responsabili pentru declarațiile lor de confidențialitate. Dacă părăsiți site-ul nostru, vă încurajăm să citiți notificarea de confidențialitate al fiecărui site pe care îl vizitați.

10. COOKIE-URILE

Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor mari fac acest lucru.

Ce se înțelege prin cookie? Cookie-ul este un fișier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitați. Datorită cookie-urilor, site-ul reține, pe o perioadă de timp, acțiunile și preferințele dumneavoastră (login, limba, dimensiunea caracterelor și alte preferințe de afișare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceți ori de câte ori reveniți la site sau navigați de pe o pagină pe alta.

Cum folosim cookie-urile? O parte din paginile cuprinse în site-ul www.ortoestetic.ro utilizează cookie-urile pentru a reține: preferințele dumneavoastră de afișare, cum ar fi contrastul, culoarea sau dimensiunea caracterelor; dacă ați răspuns la un sondaj pop-up privind utilitatea conținutului (pentru a nu fi întrebat din nou);
dacă ați acceptat (sau nu) utilizarea cookie-urilor pe site.

De asemenea, unele materiale (video) găzduite de site-ul www.ortoestetic.ro utilizează cookie-uri pentru a colecta statistici anonime privind modul în care ați ajuns pe site și materialele video pe care le-ați vizualizat.

Activarea cookie-urilor nu este strict necesară pentru funcționarea site-ului www.ortoestetic.ro, dar vă poate îmbunătăți experiența de navigare. Puteți șterge sau bloca cookie-urile însă, dacă faceți acest lucru, s-ar putea ca anumite caracteristici ale site-ului www.ortoestetic.ro să nu funcționeze corespunzător.

Informatiile asociate cookie-urilor nu sunt utilizate pentru a vă identifica personal. În plus, ținem sub control datele referitoare la preferințele dumneavoastră de navigare. Cookie-urile nu sunt folosite în alte scopuri decât cele descrise aici.

Cum puteți controla cookie-urile? Puteti controla și / sau șterge cookie-urile după cum doriți – pentru detalii, consultați site-ul aboutcookies.org. Puteti șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceți acest lucru, este posibil să fiți nevoit să setați manual unele preferințe, de fiecare dată când vizitați site-ul www.ortoestetic.ro. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opțiuni să nu funcționeze.

Puteți accepta sau respinge cookie-urile de pe acest site, accesând linkul corespunzător: Accept cookie-urile / Refuz cookie-urile.